Varför Cavisten?

Redan 1989 lanserade vi Cavisten som en svensk vinimportör i handelsbolagsform. Innan EU-medlemskapet var de kommersiella möjligheterna väldigt begränsade och vi lade verksamheten vilande efter en tid. Sedan 2010 importerar och säljer vi åter franska viner i Sverige, nu som aktiebolag.

Vad gör Cavisten Vinhandel unik? Efter decennier av arbete med och boende i Frankrike talar vi flytande franska. Därför har vi kunnat bygga nära personliga relationer med våra odlare. Via dem har vi en närkontakt ända ner i den franska myllan. I franska media och vinguider följer vi trenderna inom fransk vinkultur.

För det andra koncentrerar vi oss på småskaligt framställda viner. Alla våra odlare driver familjeägda vingårdar. Flera av dem tillämpar redan ekologisk odling eller tillämpar det man kallar viticulture raisonnée (återhållsam vinodling).